Hembygdsföreningen har som främsta uppgift att värna det lokala kulturarvet och att främja lokalhistorisk forskning men vill även söka delta i ortens kulturliv. Allt enligt nedanstående program:

 

Kvidinge Sockens Hembygdsförening

vårdar och förvaltar:

 • museum (Gyllenbielska hospitalet och Qvidinge Landsbygdsmuseum)
 • hembygdshall
 • ett stycke ängsmark i Maglaby
 • donationsbibliotek
 • hembygdsarkiv

dokumenterar:

 • bygdens historia i text och bild
 • äldre bybors hågkomster och minnen

arrangerar:

 • Torsdagskvällar” i Hembygdshallen
 • studiecirklar
 • exkursioner
 • torpvandringar och kyrkogårdsvandringar
 • Valborgsmässobål i Maglaby
 • Byavandringar

 

Vill du veta mer eller bli medlem så är det bara att höra av sig till kontaktpersonerna.