Kontaktpersoner

Föreningen:
Jan Nilsson (ordf.), 0435-200 83 och 073-8120083, e-post

Museet:
Yngve Olsson, 0435-200 03
Jan Nilsson, 0435-200 83 och 073-8120083, e-post

Torsdagskvällar:
Jan Nilsson, 0435-200 83 och 073-8120083, e-post

Medlemskap:
Jan Nilsson, 0435-200 83 och 073-8120083, e-post

Hemsidan:
Per Joehns, e-post

Adress

Föreningen:
Kvidinge Sockens Hembygdsförening
c/o Jan Nilsson
Vaktgatan 11
265 71 Kvidinge

Gyllenbielkeska Museet:
Norra Kyrkogatan 16, Kvidinge

Qvidinge Landsbygdsmuseum:
Norra Kyrkogatan 14, Kvidinge

Hembygdshallen:
Templaregatan 5, Kvidinge

Hitta till oss